Briefing

Hvor lang og spesifisert en briefing skal være, avhenger av hva som skal promoteres. Noen ganger kan 2 linjer være nok, mens andre ganger må man lage en totalgjennomgang.

Utfordringen

Hva som skal være komunikasjonsfokus og valg av virkemidler er som oftest avgjørende for resultatet av den aktivitet man gjør.

Løsningen

Med bakgrunn i briefing og valg av kommunikasjonsstrategi er løsningsvalget det helt avgjørende.

Her gjelder det å se på målgruppe, valg av virkemidel, budsjett og oppfølging.

Noen eksempler

TWM har lang erfaring i utvikling  av kommunikasjonsaktiviteter og gjennomføring av disse.