Er nettsiden dårlig besøkt?

Får du ikke i kontakt?

Er nettsiden vanskelig?

Noen av våre kundeprosjekter

Vi løser dine daglige utfordringer

Slik arbeider vi med et nytt prosjekt

1. MØTE

Vi starter med en gjennomgang av kundens ønsker og behov i forbindelse med produkt/tjeneste, målgruppe og idestrategi.

2. PLANLEGGE

Når alle basiskrav er definert, starter planlegging av hvilke markedsaktiviteter som bør benyttes i de enklelte tilfeller.

3. PRODUSERE

Produksjon av valgt komunikasjonsform gjøres i samarbeid med kunde og event leverandør for at budskapet skal få størst mulig effekt.

4. KVALITETSIKRE

Alle former for markedsaktiviteter skal alltid testes og kvalitetssikres, slik at man er sikker på at ønsket effekt oppnås.

5. LEVERE

Ferdig prosjekt leveres i den form som er avtalt. Det kan være ferdig trykket brosjyre, annonsemaeriell eller ferdig publisert nettside.

Vi hjelper deg med å bli mer synlig på nettet!

Gjenom kreative ideer og målrettet aktivitet