Er nettsiden dårlig besøkt?

Vi i TWM har 3 hovedregler som vi alltid benytter.

1. SIDEN SKAL HA STOPPEFFEKT.
Hvis ikke er den verdiløs.

2. LESER SKAL FORSTÅ BUDSKAPET.
Hvis ikke blar han bare videre

3. LESER SKAL HUSKE AVSENDER.
Uansett hvor godt budskapet er, har det liten verdi hvis avsender ikke huskes.